کمپرسسور های ریاضی

سازنده های ریاضیدان توانستند تراشه کمپرسسورریاضی اضافی را با تراشه های 386 و قدیمی تر خریداری نمایند. این تراشه اضافی به عنوان گزینه ای برای کمک به کاهش هزینه کامپیوترها بکار رفته است. کمپرسسور مجوزی سخت افزاری برای نقاطه شناور ریاضی است. کمپرسسور ریاضی عملکرد کامپیوتر شما را هنگام استفاده از برنامه های کاربردی نرم افزاری که از قابلیت های آن استفاده می کند، سرعت می بخشد. کامپیوترها ی دیگر نیازی به خرید اضافی کمپرسور ریاضی ندارند. در زیر فهرستی از پردازنده های رایانه ای و کمپرسسورهای آنها وجود دارد.

 

Capture

کمپرسسورریاضی