مرحله 3 – تنظیم دومین حامل هارد دیسک SFF برای ایستگاه کاری HP xw8600

دومین حامل SFF و حداکثر سه هارد دیسک اضافی SFF را می توان در سومین و چهارمین bay های هارد دیسک 3.5 اینچ ایستگاه کار HP xw8600 پیکربندی و نصب کرد.


 

th3RZXEXN8نکته : برای نصب یک یا چند درایو اضافی SFF در حامل (به عنوان مثال، هارد دیسک تخصیص شماره 5 و 6)،حامل ، ارایش ریل و نصب هارد دیسک حذف شده از حامل در ابتدا ، باید از ایستگاه کارحذف شود و سپس تمام دیسک های سخت را در حامل طبق این مراحل با دقت نصب و یا نصب مجدد نمایید.


برای نصب دومین حامل هارد دیسک SFF در ایستگاه کاری HP xw8600، مراحل زیر را انجام دهید:
1. دومین حامل هارد دیسک SFF را که در شکل زیر نشان داده شده است، بردارید و وقتی که درایوهای هارد در حامل بارگزاری می شوند به شماره ی انها دقت کنید. هنگامی که نصب انجام شد و ایستگاه کاری با روش درست ارایش یافت، bay هارد دیسک SFF شماره 4 در نزدیکی وسط همه ی bay هارد دیسکهای SFFنصب شده و هارد دیسک شماره 6 در بالای bay ها قرار خواهد داشت.
شکل 12 ترتیب شماره گذاری SFF دیسک سخت در امتداد حامل دوم

photo_2018-02-05_23-15-43

2. تکرار نصب زیر 2 تا 9 در مرحله 2 – پیکربندی حامل هارد دیسک SFF برای هارد دیسک های SFF شماره 1 از طریق شماره 3، بالا، همانطور که برای اولین حامل هارد دیسک SFF انجام دادید.


 

th3RZXEXN8 نکته : برای نصب حامل دوم در ایستگاه کاری، ریل های نصب را از دو bay هارد دیسک های 3.5 اینچ بالایی حذف کنید و حامل پیکربندی شده را در آن bay ها نصب کنید.


3. در سیم کشی منبع تغذیه هارد درایو 3.5 اینچی ایستگاه کاری ، از دو کانکتور خطی باقی مانده که در اصل برای دو دیسک 3.5 اینچ بالاتر اختصاص داده شده است تا قدرت هارد دیسک SFF شماره 4 و شماره 5 را ارائه دهد استفاده کنید(همچنانکه در شکل زیرنشان داده شده است.)
شکل 13 قدرت و اتصالات کابل داده ای SATA به 6 هارد دیسک SFF با شماره درایو (فقط در ایستگاه کاری HP xw8600)photo_2018-02-05_23-15-48

4. کابل برق آداپتور دوم (ارائه شده با کیت مبدل bay دوم) را تنظیم کنید تا قدرت هارد دیسک SFF شماره ی 6را به صورت زیر ارائه کند (به شکل زیر نگاه کنید):
a. اتصال دهنده ی 4 پین ی سفید (B) را به اتصال چهار پین صفحه سفید (C) در کابل برق متناوب نصب شده ی قبلی برای اولین بار برای اولین حامل هارد دیسک SFF وصل کنید.
b. اتصال دهنده زاویه راست سیاه (A) را به آداپتور اتصال SAS به SATA در هارد دیسک SFF شماره 6 وصل کنید.
شکل 14 کابل برق آداپتور عرضه شده با هر کیت مبدل  bayphoto_2018-02-05_23-15-52


th3RZXEXN8نکته : اتصال C در کابل برق آداپتور دوم در صورت لزوم می تواند برای تامین برق یک bay درایو نوری استفاده شود.


 

5. یک کابل داده ای SATA را بین هر هارد دیسک در حامل دوم و یک اتصال دهنده ی پورت SAS بورد سیستم ایستگاه کار مناسب وصل کنید:
● پایین ترین شماره کابل داده ی هارد دیسک SFF (شماره 4) را به پایینترین شماره درگاه SAS در دسترس (معمولا SAS3) وصل کنید.
● هر کابل داده هارد دیسک SFF را به پورت SAS بالاتر وصل کنید، بدون شکاف در پورت SAS شماره اتصال از SAS3 به سمت بالا تا SAS5.
6. این پیکربندی و نصب دومین حامل هارد دیسک SFF و گزینه های هارد دیسک SFF را برای ایستگاه کاری HP xw8600 تکمیل می کند.

مرحله 4-ارایش مجدد ایستگاه کاری

پس از نصب، ایستگاه کاری را با استفاده از دستورالعمل ها ی موجود در اسناد ایستگاه کاری مجددا بررسی کنید. فرایند بازنگری شامل نصب مجدد پنل دسترسی جانبی و بازگرداندن قدرت به ایستگاه کاری است.

مرحله 3 – تنظیم دومین حامل هارد دیسک SFF برای ایستگاه کاری HP xw8600