3 سازگاری با پردازنده های INTEL

شرکت های متعددی همچون AMD و Cyrix پردازنده هایی را تولید می کنند که کاملا با پردازنده های اینتل سازگار می باشد، و این بدان معنی است که آنها قادر به تقسیم هر دستورالعمل پردازنده در تراشه های اینتل هستند.

سازگاری با پردازنده های INTEL