6. در حامل هارد دیسک SFF، یکی از ریل های نصب شده روی دیسک سخت جدا شده را به حامل وصل کنید، همانطور که در دو شکل زیر نشان داده شده است. برای تثبیت ریل نصب، چهار پین نصب ریل مطابق با حفره ها در حامل را درگیر کنید.
شکل 6 نصب ریل نصب در حامل (نمایش SFF هارد دیسک شماره 1 بار گذاری شده)

photo_2018-02-05_23-15-12

 


 

th3RZXEXN8نکته : در زمان نصب صحیح، زبانه های قفل / باز در مجاورت اتصال SAS شماره 1 هارد دیسک SFF بار گذاری شده قرار گرفته است (نگاه کنید به شکل زیر).


شکل 7 نصب ریل و جهت گیری حامل

photo_2018-02-05_23-15-17

 

7. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، حامل پیکر بندی شده را با آرایش ریل در دو bay دیسک سخت 3.5 ،اینچ شاسی ایستگاه کار قرار دهید. مجتمع حامل را تا زمانی که آرایش ریل روی شاسی قفل شود، فشار دهید.

شکل 8 نصب مونتاژ حامل پیکر بندی SFF در ایستگاه کاریHP xw8600

 

photo_2018-02-05_23-15-22

8. آداپتور اتصال SAS به SATA را (در هر کیت هارد دیسک SFF ارائه شده) به اتصال SAS هر هارد دیسک نصب شده SFF وصل کنید. (شکل زیر را ببینید).
شکل 9 اتصال آداپتور اتصال SAS به SATA را به اتصال هارد دیسک SAS (ایستگاه کاری Hp xw8600 )photo_2018-02-05_23-15-26

9. کابل آداپتور برق ارائه شده در کیت مبدل bay (نشان داده شده در شکل زیر):
a. اتصال مستقیم 4 پین سفید (B) را به یک اتصال دهنده چهار پین جفت استفاده نشده در اتصال سیم کشی منبع برق در قسمت پشتی bay های درایوهای نوری در شاسی ایستگاه کار وصل کنید.
b. اتصال دهنده زاویه راست سیاه (A) را به آداپتور اتصال SAS-to-SATA درهارد دیسک شماره SFF 1 وصل کنید (به دو شکل زیر نگاه کنید).

شکل 10 کابل برق آداپتور عرضه شده با هر کیت حامل

photo_2018-02-05_23-14-54


 

th3RZXEXN8نکته: کانکتور C در کابل آداپتور برق می تواند برای تامین برق یا بدون درایو نوری یا با کابل برق متناوب دوم و حامل هارد دیسک SFF در ایستگاه کاری HP xw8600 استفاده شود.


شکل 11 اتصال کابل برق آداپتور به هارد دیسک SFF شماره 1 (شاسی ایستگاه کار HP xw8600)photo_2018-02-05_23-15-31

10. بر روی شاسی سیم کشی منبع تغذیه هارد دیسک 3.5 اینچ ، دو اتصال برق درون خطی به آداپتور اتصال SAS به SATA در هارد دیسک SFF شماره 2 و هارد دیسک شماره 3، در صورت نیاز، متصل کنید.
11. یک کابل داده جداگانه SATA (که در هر کیت دیسک سخت ارائه شده است) را بین هر هارد دیسک و اتصال پورت SAS بورد سیستم مناسب ایستگاه کارقرار دهید به صورت زیر:


 

th3RZXEXN8نکته : مجموعه ای از کابل های داده SATA با هر کیت دیسک سخت SFF عرضه می شود. کابل داده ها یی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با پیکر بندی ایستگاه کاری شما برای هر داریو نصب شده مناسب است.


نکته : نکته: اگر نصب هارد داریو SFF را در ایستگاه کاری HP xw6600 نصب کنید، کابل های داده هارد دیسک SFF را به اتصالات پورت SAS ارائه شده بر روی کارت گزینه کنترل کننده ی SAS Raid که در یکی از اسلات PCI کارتی خود نصب شده است، وصل کنید.


● کمترین شماره کابل داده ی هارد دیسک SFF (شماره 1) را به کمترین شماره پورت (SAS0) SAS وصل کنید.
● هر کابل داده شماره هارد دیسک SFF را به پورت SAS با شماره ی بالاتر ، بدون شکاف در پورت SAS شماره SAS0 به سمت بالا از طریق SAS2 وصل کنید.
12. این پیکر بندی و نصب حامل هارد دیسک SFF و گزینه های هارد دیسک SFF برای ایستگاه کار HP xw6600 و HP xw8600 را تکمیل می کند.

ادامه مرحله 2-پیکربندی حامل هارد دیسک SFF