قیمت سوییچ سیسکو و روتر سیسکو

 

مرکز فروش تجهیزات سیسکو شامل سوییچ ها و روتر های سیسکو

این سوئیچ ها در پایین ترین لایه قرار میگیرند و سیستم کاربران به این سوئیچ ها متصل می شوندهستن.این سوئیچها از سوئیچ هاي لایه دو می باشند و اگر بخواهیم امنیتی را اعمال کنید میتوانید ازpolicies and filtering  استفاده کنیم.

دسترسی به ارائه اتصال با سرعت بالا برنامه هاي کاربردي و سیستم هاي ارتباطی موثر و با امنیت بالا،مدیریت آسان پهناي باند بر اساس اطلاعات،صدا،ویدئو و برنامه هاي کاربردي بیسیم از قابلیت هاي این سوئیچ ها می باشد.

 

Campus LAN Switches – Core and Distribution

Distributionسوئیچ هاي

سوئیچ هاي Distribution بین سوئیچ هاي Access و Core قرار می گیرند و مانند یک ستون فقرات در شبکه عمل می کنند.براي

اعمال امنیت در این سوئیچ ها از Access list و Filtering استفاده می شود.

سوئیج هاي Core

سوئیچ هاي Core در اصلی ترین لایه قرار می گیرند. سوئیچ هاي Core کارایی بالا دارند و تنها کار انتقال اطلاعات را انجام میدهند

و هیچ گونه اطلاعاتی تولید نمی کنند .این سوئیچ ها داراي سرعت بالا انتقال اطلاعات می باشند.در این کانفیگ این سوئیچ ها به

هیچ عنوان نباید ازAccess-list  استفاده کنیم.

781516-B21